درب و پنجره آلومینیومی

خانه » محصولات » درب و پنجره آلومینیومی
ترمال بریک

TH68

  Frame:  68 mm Sash: 65 mm Thermal insulation: 15-24 mm Glass Thickness: 6-44 mm

ترمال بریک

TH60

  Frame:  60 mm Sash: 65 mm Thermal insulation: 15-24 mm Glass Thickness: 6-44 mm

نرمال

AH59

  Frame: 59 mm Sash: 51.5 mm Glass Thickness: 6-24 mm    

نرمال

AH47

Frame: 47.6 mm Sash: 51.5 mm Glass Thickness: 6-24 mm

ترمال بریک

HT60

Frame: 60 mm Sash: 69 mm Thermal insulation: 24 mm Sash Glass Thickness: 20-50 mm Frame Glass Thickness: 20-42 m

نرمال

HN55

Frame: 55 mm Sash: 64 mm Sash Glass Thickness: 6-28 mm Frame Glass Thickness: 6-28 m