درب و پنجره

خانه » درب و پنجره
ترمال بریک

HT60

Frame: 60 mm Sash: 69 mm Thermal insulation: 24 mm Sash Glass Thickness: 20-50 mm Frame Glass Thickness: 20-42 m

نرمال

HN55

Frame: 55 mm Sash: 64 mm Sash Glass Thickness: 6-28 mm Frame Glass Thickness: 6-28 m